telavivמקרקעין

המשרד מספק שירות וליווי משפטי בעסקאות במקרקעין ללקוחות פרטיים ולחברות מתוך ראיה כוללת ובמטרה להעניק שירות מקיף ככל הניתן.

1. רישום נכסים וזכויות במקרקעין

לאורך השנים התמחה משרדנו ברישומים מורכבים של נכסים וזכויות בלשכת רישום מקרקעין שהטיפול בהם לא הושלם ונזנח לאורך שנים. פעמים רבות מתגלה פער בין בעל הזכויות הרשום לבעל הזכויות בפועל, אי ההתאמה בין פרטי המוכר הרשומים בטאבו לבין פרטיו במרשם האוכלוסין, אי התאמה בתיאור הנכס בטאבו ו/או רישום עיקולים וחובות ישנים בטאבו שלא נמחקו. לעתים הדבר מתגלה בתכנון של מכירת הנכס או רכישת הנכס ולעתים גם תוך כדי מו"מ, מה שעלול "לפוצץ" את המו"מ. למשרדנו ניסיון רב שנים בהסדרת ורישום הזכויות כדבעי מה שתורם להשלמת המו"מ וסיומו בצורה חלקה ומוצלחת.

2. . עסקאות מכר של בתים, דירות, משרדים וחנויות

השירות כולל את ביצוע הבדיקות המקדמיות הדרושות לכל הצדדים של העסקה וגם חישובי מס שבח, עריכת שומות ובקשות לפריסה וייצוג בהליכי השגה. משרדנו עובד בצורה שוטפת עם שמאים ויכול לסייע גם בנושא היטלי השבחה.

3. ייצוג רוכשי דירות מקבלן לרבות הגשת תביעות בגין איחור במסירה וליקוי בניה

4. ייצוג בעלי נכסים מול חברות קבלניות בפרוייקטים של התחדשות עירונית

השירות כולל את מצב רישום הזכויות והסדרתו במידת הצורך, בדיקת החשיפה למס שבח וניהול מו"מ מול ב"כ היזם ו/או ב"כ נציגות הדיירים.

5. עריכת הסכמי שכירות מסחריים ולמגורים לרבות הגשת תביעות לפינוי מושכר

הזיקה לחברת מ. רוטנברג ובניו בע"מ וההיכרות של אנשי מקצוע בתחום הבניה בכל היבטיה השונים מאפשרים למשרד לסייע ללקוחות ביצירת התקשרויות החל בשלב התכנון והבניה ועד לניהול שוטף של נכסים פרטים ומסחריים גם ללקוחות שהינם תושבי חוץ.

החיבור עם עו"ד ספושניק העובד באופן שוטף עם גורמים משפטיים ומסחריים בגרמניה מאפשר לנו להציע ללקוחותינו הישראליים שירות ייחודי של רכישת נכסים להשקעה בגרמניה ומסייע ביצירת קשרים לשם ניהולם השוטף וכן מאפשר לנו לספק לתושבי חוץ שירות משפטי ברכישת נכסים להשקעה בישראל.

 

עזבונות ותכנוני הורשה

המשרד מספק שירותים בתחום תכנוני הורשה:

* עריכת צוואות ללקוחות ישראליים ולתושבי חוץ;

* ניהול עזבונות ושירותי לטיגציה בתחום בעת הצורך;

* עריכת הסכמי ממון לזגוות טרם נישואין ו/או ל"פרק ב'".

 

עריכת יפוי כח מתמשך ומסמכים לפי תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962

 

גביה והוצאה לפועל

המשרד מספק שירותי גביה והוצאה לפועל ללקוחות עסקיים בסדר גודל קטן – בינוני לרבות הגשת תביעות כספיות ומייעץ ללקוחותיו כיצד להקטין סיכונים וייעול הגביה השוטפת. המשרד עובד מול לשכת ההוצל"פ בתל אביב – הלשכה המקצועית ביותר ומקושר למערכת תקשורת הוצאה לפועל ולנט המשפט ומספק שירות זריז ויעיל בהגשת תביעות כספיות לבתי המשפט ולהוצאה לפועל וכן בנקיטת הליכי הוצאה לפועל.